2017 M. NAUJOSIOS VILNIOS SENIŪNIJOS VEIKLOS ATASKAITA

Paskelbė ChiefEditor - Ket, 01/11/2018 - 20:55

2018-01-10 Nr. A89-10/18(3.1.21-S9)

     Per ataskaitinį laikotarpį išnagrinėta 5143 gyventojų rašytiniai prašymai, skundai, pranešimai. Iš jų 63 – dėl aplinkos gerovės sutvarkymo; 46 – dėl avarinės būklės medžių nupjovimo; 1748 – dėl gyvenamosios vietos deklaravimo Lietuvos piliečiui gimus, pakeitus gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje ar atvykus gyventi į Lietuvos Respubliką; 302 – dėl gyvenamosios vietos deklaravimo asmeniui išvykus iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui; 239 – dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų panaikinimo; 2247 – dėl pažymų išdavimo apie gyvenamosios vietos deklaravimą, 302 – dėl pažymų išdavimo savininkams (bendraturčiams) apie jų priklausančioje gyvenamojoje patalpoje deklaruotus asmenis, 217 priimti sprendimai dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų panaikinimo; 17 – kitų kategorijų prašymai, skundai, pranešimai; 7– charakteristikos ginklui gauti; 3 - charakteristikos dėl antrojo laipsnio valstybinės pensijos skyrimo; pagal galimybes buvo vykdomi ir žodiniai interesantų prašymai. Pratęsti ar/ir išduoti 94 leidimai prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose. Atlikta 75 notarinių veiksmų: liudyti dokumentų nuorašai, išrašai, įgaliojimų tvirtinimas.
     Balandžio mėnesį buvo organizuotos pavasarinės aplinkos tvarkymo talkos. Pagal parengtą pavasarinės tvarkymo talkos planą, buvo įtraukti dalyvauti Naujosios Vilnios seniūnijoje esančių švietimo įstaigų moksleiviai ir mokytojai, įmonės, taip pat seniūnijos gyventojai. Sutvarkytos labiausiai šiukšlinamos seniūnijos teritorijos – Parko, Linksmosios, Žaliakalnio, Žiedų, Tuputiškių, Grikių, Džiaugsmo, Juodasis k., prie Versmių/Žemoji (Jokūbo kalnas), Vandens gatvių kelkraščiuose ir prieigose. Išvalytas Gerovės gatvės parkas, Vilnios upės pakrantės, prie Pramonės/Linksmoji gatvių sankirtos tvenkinio teritorija. Pavasarinių aplinkos tvarkymo talkų metu surinkta ir išvežta apie 83 m3 įvairių atliekų.
      Pagal biudžeto 17 programą „Seniūnijos teritorijos priežiūra ir atnaujinimas“ Naujosios Vilnios seniūnijai buvo skirta 15300 Eur. Atsižvelgiant į Naujosios Vilnios gyventojų pateiktus prašymus ir siūlymus, įvykdyti 2 viešieji pirkimai, kiti darbai atlikti pasinaudojant VMS sudarytomis galiojančiomis sutartimis. Atlikti šie darbai: Vandens g. 9 krepšinio aikštelės ištisinio asfaltavimo darbai, Verbų g. 1 krepšinio aikštelės dangos įrengimo darbai, Gerovės g. 29 šaligatvio įrengimo darbai, Parko g. 8 šaligatvio remonto darbai.
     Įvykdyti 2 viešieji pirkimai: nupirkti gatvių ženklinimo darbai Naujosios Vilnios seniūnijoje, seniūnijos pastato lifto priežiūros paslaugos.
      Per einamuosius metus Naujosios Vilnios seniūnijoje organizuotos 3 seniūnaičių sueigos, 2 išplėstinės seniūnaičių sueigos, 2 seniūnijos darbo grupės dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcijos susirinkimai, 2 susirinkimai su gyventojais, 2 pasitarimai dėl Naujosios Vilnios seniūnijos socialinių veiksnių, 26 susitikimai dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto apžiūros, vertinimo ir pardavimo.
      Savarankiškai ir kartu su 4-ojo policijos komisariato pareigūnais buvo tikrinama prekybos tvarka viešojoje vietoje šalia Naujosios Vilnios turgavietės.
      Per ataskaitinį laikotarpį buvo vykdomas prevencinis darbas dėl pastatų ir statinių, privačių sklypų teritorijų priežiūros - buvo nuolat tikrinama, kaip statinių savininkai (naudotojai) laikosi Statinių naudojimo priežiūros vykdymo taisyklių reikalavimų, kaip sklypų savininkai laikosi Tvarkos ir švaros taisyklių reikalavimų. Išsiųsti 6 įspėjimai statinių, sklypų savininkams dėl galimai avarinės būklės apleistų pastatų, keliančių pavojų asmenims, laisvai galintiems patekti į pastatų vidų, dėl apleistų ir netvarkingų sklypų, 14 surinktų medžiagų perduota Viešosios tvarkos skyriui pažeidėjų patraukimui atsakomybėn.
     Nupjauta (pasitelkiant ir privačius asmenis) ir apgenėta virš 15 avarinės būklės medžių Parko, A. Kojelavičiaus, Rokantiškių, Dūmų, Gerovės, Linksmoji, K. Stašio, Vaivos gatvėse ir jų namų kiemuose. Nugenėti medžiai ir krūmai Parko, Pergalės, Genių, Gerovės, A. Kojelavičiaus Palydovo, Arimų, Pramonės Tolimoji, Garsioji, Švarioji, Sodelių gatvėse.
     Visus metus buvo atliekama kelių eismo ženklų būklės apžiūra ir informacija apie jų suniokojimo faktus, taip pat gyventojų pageidavimai perduodami Eismo organizavimo skyriui, dėl ko daugelyje vietų sulaužytų buvo pakeisti.
     Kovo – birželio ir lapkričio - gruodžio mėnesiais pagal viešųjų darbų ir užimtumo didinimo programas seniūnijoje buvo įdarbintą 30 žmonių. Jų pagalba seniūnijos teritorijoje likviduoti 9 savavališkų mišrių atliekų sąvartynai, aprinkti gatvių kelkraščiai, apkarpytos pagrindinių gatvių gyvatvorės, išpjauti krūmai, nugracuoti pagrindinių gatvių šaligatviai.
Birželio 24 d. kartu su Naujosios Vilnios kultūros centru, Naujosios Vilnios bendruomene, VPK 4-uoju policijos komisariatu organizuota seniūnijos šventė „Paparčių žiedas“, kurios metu vyko įvairios varžytuvės, meninė koncertinė programa, šventę aplankė apie 4000 žmonių. Įvykdytas 1 viešasis pirkimas.
      Gruodžio 21 d. kartu su Naujosios Vilnios kultūros centru, Naujosios Vilnios bendruomene organizuota Kalėdinės eglutės įžiebimo švente ir vaišės renginio svečiams, šventę aplankė apie 500 žmonių. Įvykdytas 1 viešasis pirkimas.
Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės mero susitikimo su Naujosios bendruomene 2017-10-26 protokolo reg. Nr. 28 -539/17 nutarimo 4 punktu Naujosios Vilnios seniūnijai buvo pavesta, surinkti visą informaciją dėl Seniūnijos teritorijoje esančių problemų ir apie tai informuoti Miesto ūkio ir transporto departamento direktorių ir/ar Miesto plėtros departamento direktorių. Vykdant šį Mero pavedimą, (tikslinių teritorijos patikrinimų metu, atlikus gyventojų, įstaigų, įmonių, bendruomenių apklausą surinkta daug aktualios informacijos (pvz. su pasiūlymais dėl naujai parkavimo aikštelių, pėsčiųjų takų, dviračių takų, šaligatvių įrengimo; dėl lietaus vandens sistemų įrengimo) t.y. 113 pasiūlymų išsiųsta Miesto ir transporto departamentui; 19 pasiūlymų Miesto plėtros departamentui (pasiūlymai parengti pateikiant numatytų objektų matmenys bei nuotraukas).
     Teritorijų tvarkymo poskyriui pateikti 44 pasiūlymai dėl seno tipo Vaikų žaidimų aikštelių rekonstrukcijos, remonto, likvidavimo.
     Buvo vykdomi Vilniaus m. Tarybos sprendimai, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai, kitos seniūnijos veiklos nuostatuose numatytos funkcijos.

Seniūnas                                                                                                                      Jurijus Gridiuško

 

Lithuanian