Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos Europos kaimynystės bendradarbiavimo priemonės

Paskelbė ChiefEditor - Ant, 01/16/2018 - 13:36

PASKELBTAS ANTRASIS KVIETIMAS TEIKTI PROJEKTŲ PARAIŠKAS!

2017 m. lapkričio 22 d. 2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programa paskelbė 2-ąjį kvietimą teikti projektų paraiškas. Paraiškas į viešąją įstaigą Jungtinį techninį sekretoriatą (Konstitucijos pr. 7, LT-09308, Vilnius) reikia pristatyti iki 2018 m. vasario 22 d. 12.00 val. (GMT +2)

Programos strateginis tikslas yra stiprinti santykius, ugdyti gebėjimus ir dalytis patirtimi tarp Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos žmonių bei organizacijų, įgyvendinant bendrus veiksmus, kurių tikslas – gerinti gyvenimo kokybę pasienio regionuose.

2-ojo kvietimo metu projektų paraiškos gali būti teikiamos pagal šiuos teminius tikslus:

1. Socialinės įtraukties skatinimas ir kova su skurdu;

2. Gero valdymo vietos savivaldos ir regionų lygmeniu stiprinimas;

3. Vietos kultūros skatinimas ir istorinio paveldo išsaugojimas.

Daugiau informacijos http://www.eni-cbc.eu/llb/lt/naujienos/paskelbtas-antrasis-kvietimas-teikti-projektu-paraiskas/1617

 

Lithuanian